buscarcheck-smallcheckchevron-down-smallchevron-downchevron-largechevron-leftchevron-rightchevron-smallchevron-up-circlecircle-arrowclockclose-smallclosecloud-lightcloud-raincloud-snowcloudcrown-lightcrowndelete-smalldownload-smallfacebookgift-cardsglobegoogleplusheart-filledheartinstagrammap-compassmap-markermenu-lightmenuminus-smallno-circle-arrowpeopleplus-mediumplus-smallrainsearchservice-airplaneservice-baby-careservice-cameraservice-carservice-cash-machineservice-chargingservice-coffeeservice-dogservice-e-autoservice-eatservice-first-aidservice-ice-creamservice-infoservice-kids-buggyservice-kids-playgroundservice-lockersservice-parkingservice-phoneservice-shopperservice-shuttle-busservice-suitcaseservice-trainservice-wardrobeservice-wc-menservice-wc-wheelchairservice-wc-women-menservice-wc-womenservice-wheelchairservice-wifishopping-taxisnowsun-cloud-lightsun-cloud-rainsun-cloudsuntax-freeTAX FREEShoppingticketstraintrash-mediumtwittervimeowishlist-facebookwishlist-googlepluswishlist-twitterwishlist-whatsappyoutubezoom
23
23 26 17
Zo 2717
Ma 2318
Di 2018
Wo 2117

Algemene voorwaarden

Overzicht

Deze site wordt beheerd door Designer Outlet Algarve. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar de Designer Outlet Algarve. Designer Outlet Algarve biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze website, aan u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle hierin vermelde voorwaarden, beleidsregels en mededelingen. Door onze website te bezoeken, maakt u gebruik van onze “Diensten”. Dienovereenkomstig gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, retailers en/of contentleveranciers zijn.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de website, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden in dit document, mag u de website niet bezoeken of diensten gebruiken. Indien deze voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige site worden toegevoegd, moeten ook onderworpen zijn aan de Algemene voorwaarden. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te wijzigen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om periodiek de wijzigingen op deze pagina te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de site na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat u dergelijke wijzigingen accepteert.

INTEGRITEIT EN UPDATE VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld die niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen. Elk gebruik van materiaal op deze site is voor eigen risico en voor eigen rekening. De prijs en voorraad van de aangeboden artikelen kunnen veranderen en zijn beperkt tot eerdere campagnes. Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is mogelijk niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze website bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze website te controleren.

OPTIONELE GEREEDSCHAP

We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren en waarover we geen controle hebben. U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor uw gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik van optionele tools die via de website worden aangeboden, is geheel op eigen risico en u raakt bekend met en keurt de voorwaarden van de tools die worden geleverd door de externe provider(s) goed. We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en functies). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten moeten ook onderworpen zijn aan deze Servicevoorwaarden.

LINKS VAN DERDEN

Bepaalde producten, inhoud en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze website kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of juistheid. We bieden geen garantie en hebben geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of andere materialen, producten of diensten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden gedaan in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u transacties uitvoert. Klachten, klachten, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden dienen te worden gericht aan de derde partij.

OPMERKINGEN, FEEDBACK, ETC. VAN GEBRUIKER

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke items indient (bijv. deelname aan een wedstrijd), of zonder ons verzoek, dient u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal in, hetzij online, per e-mail, per post of anders (gezamenlijk 'opmerkingen' genoemd), stemt u ermee in dat we te allen tijde, zonder beperking, alle opmerkingen die u bij ons indient, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor: (1) het vertrouwelijk houden van opmerkingen; (2) vrijwaren voor eventuele opmerkingen; of (3) reageren op eventuele opmerkingen. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die naar eigen goeddunken in strijd is met de wet, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of die het intellectuele eigendom van anderen schendt of deze Servicevoorwaarden. U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk, illegaal, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten. Ze zullen ook geen computervirussen of andere malware bevatten die de werking van de Service of gerelateerde websites kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op een andere manier misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

PERSOONLIJKE INFORMATIE

De indiening van uw persoonlijke informatie via de website wordt beheerst door ons privacybeleid. Zie ons privacybeleid.

FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze website of op de Service zijn die typefouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijd en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie op de Service of een gerelateerde website onnauwkeurig is, op elk moment en zonder kennisgeving (zelfs nadat u uw verzoek hebt ingediend ). We aanvaarden geen verplichting om informatie op de Service of een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update of updatedatum op de Service of op een gerelateerde website worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie op de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Algemene voorwaarden, is het u verboden de website of de inhoud te gebruiken voor: (a) onwettige doeleinden; (b) anderen vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) internationale, provinciale, staats- of federale voorschriften, lokale regels, wetten of voorschriften schenden; (d) onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden of schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, beschadigen, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie bevatten; (g) virussen of andere kwaadaardige code uploaden of verzenden die zal of kan worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te beïnvloeden; (h) persoonlijke informatie van anderen verzamelen of volgen; (i) om spam, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape te verzenden; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen.

AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service tijdig, veilig, foutloos of ononderbroken zal zijn. We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn. U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of op elk moment kunnen annuleren, zonder u hiervan op de hoogte te stellen. U stemt ermee in dat uw gebruik of onvermogen om de Service te gebruiken op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service worden geleverd, worden, behalve zoals door ons vermeld) geleverd zonder garantie en beschikbaar voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, hoeveelheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. Designer Outlet Algarve, onze directeuren, werknemers, partners, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor verlies, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief , zonder beperking, gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verloren gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins voortvloeiend uit uw gebruik van een van de Services of producten die zijn gekocht met behulp van de Service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de Service of enige inhoud (of product) die is gepubliceerd, verzonden of anderszins beschikbaar is via de Service, zelfs indien op de hoogte gesteld van een dergelijke mogelijkheid. Aangezien sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

VERGOEDING

U stemt ermee in Designer Outlet Algarve en onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, werknemers, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor elke claim of eis, inclusief vergoedingen voor advocaten, door een derde partij wegens schending van deze Algemene voorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing, of schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

CONTACTGEGEVENS

Vragen over de algemene voorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via info@designeroutletalgarve.com

Uw wensenlijst

Op uw wensenlijst bevinden zich geen aanbiedingen